Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας θέτει σε λειτουργία τηλεφωνικές Γραμμές Παροχής Πληροφοριών για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, καθώς και Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης για υποψηφίους μαθητές/τριες και τις οικογένειές τους. Το χρονοδιάγραμμα λειτουργίας των τηλεφωνικών Γραμμών ορίζεται από την Τετάρτη 22 Μαΐου 2024 έως και την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024, ημέρα ολοκλήρωσης των εξεταστικών διαδικασιών.

Οι ανοικτές τηλεφωνικές γραμμές υποστήριξης θα στελεχώνονται από εξειδικευμένους υπαλλήλους σε θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και από ειδικούς στην Ψυχική Υγεία στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι γραμμές υποστήριξης των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν στόχο να:

• παρέχουν πληροφορίες σε σχέση με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, όπως π.χ. σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής τους, κ.ά.,

• ενημερώνουν υποψηφίους σχετικά με διαδικαστικά θέματα,

• παρέχουν συμβουλευτική υποστήριξη σε μαθητές και μαθήτριες της Γ ́ Λυκείου, καθώς και αποφοίτους κατά την ιδιαίτερη περίοδο των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Οι γραμμές υποστήριξης των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) έχουν στόχο να:

• υποστηρίξουν μαθητές και μαθήτριες της Γ ́ Λυκείου, καθώς και αποφοίτους κατά την ιδιαίτερη περίοδο των Πανελλαδικών Εξετάσεων,

• βοηθήσουν υποψηφίους στη διαχείριση του άγχους των εξετάσεων,

• ενισχύσουν τις οικογένειες των υποψηφίων στον υποστηρικτικό τους ρόλο κατά το διάστημα αυτό.

Επισυνάπτεται το αναλυτικό πρόγραμμα λειτουργίας των τηλεφωνικών γραμμών υποστήριξης με τους φορείς, τα στοιχεία επικοινωνίας και τις ημέρες/ώρες λειτουργίας τους προς ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Μπορείτε να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα ΕΔΩ