Διευθύντρια

Δομουχτσή Φωτεινή (Πληροφορικής ΠΕ86)

Υποδιευθυντής

Καρδάκος Ιωάννης (Φιλόλογος)

 Θεολόγος

Παραπονιάρη Φωτεινή

 Φιλόλογοι

Καρδάκος Ιωάννης

Λιούσα Ελένη / eclassΙστολόγιο

Μάλαμα Ισιδώρα

Μήτσιου Ευστρατία

Παλπάνα Φωτεινή

Παπίκα Θεοδώρα

Παπούδα Κων/τία

Τσάνα Πέρση /eclass –  Ιστολόγιο

Αρναούτογλου Κυριακή (ΕΑΕ – Παράλληλη Στήριξη)

Καλούδη Ελισσάβετ (ΕΑΕ – Παράλληλη Στήριξη)

Μαθηματικοί

Βαρσάμη Σουλτάνα

Δημόκας Χρήστος

Τιμοθεΐδης Αναστάσιος

Τσιάρα Θεοχαρία

Τσούτση Χρυσάνθη

Στυλιανίδου Μαρία (ΕΑΕ – Παράλληλη Στήριξη)

  Φυσικών Επιστημών

Αγριανίδης Αναστάσιος (Βιολόγος)

Αναστασιάδου Δέσποινα (Χημικός)

Γιαννίδου Χρυσούλα (Φυσικός)

Πολυκαρπούλου Μαρία (Φυσικός) / Ιστοσελίδα

Χατζηπαπανικολάου Γεώργιος (Χημικός)

 Αγγλικών

Ζαμπάκη Ελένη

Κυμπάρη Αναστασία

Παπαευστρατίου Ευαγγελία

Γερμανικών

Παπατζίκη Σταυρούλα

Πεχλιβανίδου Ντιάνα

Γαλλικών

Καμέα Ελένη

Σταμπουλή Μαρία

Οικονομολόγος

Αγγελίδης Ευστράτιος

  Φυσικής Αγωγής

Καλαμάρας Νικόλαος

Πλίτσης Νικόλαος

 Πληροφορικής

Δομουχτσή Φωτεινή

Χανούμη Αγγελική

Χατζηχαριστός Ευάγγελος