Διευθυντής

Φρούτης Θεόδωρος ( Γυμναστής Phd)

Υποδιευθυντής

Καρδάκος Ιωάννης (Φιλόλογος)

 Θεολόγος

Παραπονιάρη Φωτεινή

 Φιλόλογοι

Καρδάκος Ιωάννης

Λιούσα Ελένη / eclass – Ιστολόγιο

Μάλαμα Ισιδώρα

Μήτσιου Ευστρατία

Παλπάνα Φωτεινή

Παπούδα Κων/τία

Χατζοπούλου Ειρήνη

Μητρίδου Μαρία (ΕΑΕ – Παράλληλη Στήριξη)

Μαθηματικοί

Πολυχρονίου Ελένη

Τσιάρα Θεοχαρία

Μπαζούκη Μαρία

Γατούλα Κωνσταντίνα (ΕΑΕ – Παράλληλη Στήριξη)

  Φυσικών Επιστημών

Μυρίσσα Αναστασία (Βιολόγος)

Πολυκαρπούλου Μαρία (Φυσικός) / Ιστοσελίδα

Χατζηπαπανικολάου Γεώργιος (Χημικός)

Χατζόγλου Ηλίας (Φυσικός)

Αληφακιώτης Γεώργιος  (ΕΑΕ – Παράλληλη Στήριξη)

 Αγγλικών

Παπαευστρατίου Ευαγγελία

Ζαμπάκη Ελένη

Γερμανικών

Παπατζίκη Σταυρούλα

Καλτζίδου Κυριακή

Γαλλικών

Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα

Οικονομολόγος

Αγγελίδης Ευστράτιος

 Κοινωνιολόγος

Πουρπούρης Βασίλειος

 Φυσικής Αγωγής

Φρούτης Θεόδωρος

Πλίτσης Νικόλαος

 Πληροφορικής

Χατζηχαριστός Ευάγγελος

Καρακώστα Δήμητρα

Τόμκου Χαρίκλεια