Αποτίμηση του έργου της σχολικής μονάδας για το σχολικό έτος 2022-2023

Στο παρακάτω έγγραφο βρίσκεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου του 3ου ΓΕΛ Σερρών για το σχολικό έτος 2022-2023 που συντάχθηκε από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου και αναρτήθηκε στην αντίστοιχη πλατφόρμα του ΙΕΠ, όπως προβλέπεται. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2022-2023)

Συνέχεια ανάγνωσης

Αποτίμηση του έργου της σχολικής μονάδας για το σχολικό έτος 2021-2022

Στο παρακάτω έγγραφο βρίσκεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου του 3ου ΓΕΛ Σερρών για το σχολικό έτος 2021-2022 που συντάχθηκε από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου και αναρτήθηκε στην αντίστοιχη πλατφόρμα του ΙΕΠ, όπως προβλέπεται. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2021-2022)

Συνέχεια ανάγνωσης

Αποτίμηση του έργου της σχολικής μονάδας για το σχολικό έτος 2020-2021

Στο παρακάτω έγγραφο βρίσκεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου του 3ου ΓΕΛ Σερρών για το σχολικό έτος 2020-2021 που συντάχθηκε από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου και αναρτήθηκε στην αντίστοιχη πλατφόρμα του ΙΕΠ, όπως προβλέπεται. Πρώτη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2020-2021)

Συνέχεια ανάγνωσης