Προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις

Στο ΦΕΚ 4134/09-09-2021 περιγράφονται αναλυτικά θέματα που σχετίζονται με τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις του Λυκείου. Συγκεκριμένα αναφέρεται στις ομάδες και τους κλάδους μαθημάτων, στον τρόπο και χρόνο εξέτασης και βαθμολόγησης, στον ορισμό και τις υποχρεώσεις των επιτηρητών, στις υποχρεώσεις των μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, στον τρόπο διατύπωσης των θεμάτων, στην βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, στην αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων του Γενικού Λυκείου, στον τρόπο φύλαξης των γραπτών και σε κάθε άλλο σχετικό θέμα. Το ΦΕΚ μπορείτε να δείτε ΕΔΩ

Συνέχεια ανάγνωσης

Πρόγραμμα Ενδοσχολικών Εξετάσεων 2024

Οι ενδοσχολικές εξετάσεις ξεκινούν τη Δευτέρα, 20 Μαΐου 2024 και για τις τρεις τάξεις του Λυκείου. Ολοκληρώνονται για την Γ’ τάξη την Πέμπτη, 24 Μαΐου, ενώ για την Α’ και Β’ τάξη την Πέμπτη, 13 Ιουνίου. Αναλυτικά το πρόγραμμα μπορείτε να δείτε στο ακόλουθο έγγραφο: Πρόγραμμα Εξετάσεων 2024

Συνέχεια ανάγνωσης

Προγραμματισμός εξετάσεων των Γενικών Λυκείων και Λυκείων Ε.Α.Ε. σχολικού έτους 2023-2024

Από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. ανακοινώνονται τα ακόλουθα σχετικά με τη λήξη των μαθημάτων και τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις: Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τη με αρ. πρ. 32515/ΓΔ4/29-03-2024 Υ.Α. (ΑΔΑ:ΨΨ5Ψ46ΝΚΠΔ-11Ρ) με θέμα «Λήξη μαθημάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διδακτικού έτους 2023-2024»(Β ́2086), η ημερομηνία λήξης μαθημάτων για τα Γενικά Λύκεια και Λύκεια Ε.Α.Ε. ορίζεται η Παρασκευή 17 Μαΐου 2024, ημερομηνία κατά την οποία δεν διεξάγεται διδασκαλία και ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών αποφασίζει για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης. Το πρόγραμμα των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων ορίζεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων και ανακοινώνεται στους/στις μαθητές/τριες πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων. Μετά τη λήξη, προτείνεται το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα για… Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης

Εξεταστέα ύλη μαθημάτων Α’, Β’ Γ’ λυκείου 2023-2024

Δημοσιεύτηκε στο  ΦΕΚ Β ́ 5162/22-08-2023 η Υπουργική Απόφαση  (91771/Δ2/21-08-2023) με θέμα:  «Καθορισμός εξεταστέας ύλης για τα μαθήματα των Α ́, Β ́ και Γ ́τάξεων Γενικού Λυκείου που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις για το σχολικό έτος 2023-2024». Μπορείτε να δείτε την ύλη στον παρακάτω σύνδεσμο: ΦΕΚ Β 5162_ΥΛΗ ΓΕΛ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

Συνέχεια ανάγνωσης

Πρόγραμμα Ενδοσχολικών Εξετάσεων 2023

Οι ενδοσχολικές εξετάσεις ξεκινούν την Τρίτη, 23 Μαΐου 2023 και για τις τρεις τάξεις του Λυκείου. Αναλυτικά το πρόγραμμα μπορείτε να δείτε στο ακόλουθο έγγραφο: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ 2023

Συνέχεια ανάγνωσης

Τράπεζα Θεμάτων 2022-2023

Μέσω της Τράπεζας Θεμάτων θα διενεργηθούν, το  σχολικό έτος 2022-23, οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις για τους μαθητές και τις μαθήτριες που φοιτούν και στις τρεις τάξεις του Λυκείου. Τα μαθήματα στα οποία θα διαγωνιστούν οι μαθητές είναι τα εξής: Α΄Τάξη       Αγγλικά     Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία     Ιστορία     Άλγεβρα     Γεωμετρία     Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία     Φυσική     Χημεία Β΄Τάξη     Αγγλικά     Αρχαία Ελληνικά (Προσανατολισμού)     Βιολογία     Ιστορία     Λατινικά (Προσανατολισμού)     Άλγεβρα     Γεωμετρία     Μαθηματικά (Προσανατολισμού)     Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία     Φυσική (Προσανατολισμού) Γ΄Τάξη     Αρχαία Ελληνικά (Προσανατολισμού)     Βιολογία (Προσανατολισμού)     Ιστορία     Ιστορία (Προσανατολισμού)     Λατινικά… Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης

Εξεταστέα ύλη μαθημάτων Α’, Β’ Γ’ λυκείου 2022-2023

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4450 τ.Β’ (22-8-2022) η απόφαση με θέμα: “Καθορισμός εξεταστέας ύλης για τα μαθήματα της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις για το σχολικό έτος 2022-2023.” Δείτε το ΦΕΚ

Συνέχεια ανάγνωσης

Τράπεζα θεμάτων

Η Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (Τ.Θ.Δ.Δ.) αφορά τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις κάθε τύπου Λυκείου. Αποτελεί ένα «αποθετήριο» εξεταστικών αντικειμένων (θεμάτων), αξιολογημένων από επιστημονικές ομάδες που επιλέγονται από το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. ύστερα από δημόσια πρόσκληση. Η καταχώριση, αποθήκευση και ανάκληση κάθε αντικειμένου γίνεται με βάση συγκεκριμένες δομημένες πληροφορίες (μεταδεδομένα). Οι πληροφορίες αυτές συνδέονται με την εξεταστέα ύλη, τη διδακτική ενότητα και τους εκπαιδευτικούς στόχους του κάθε θέματος. Η Τ.Θ.Δ.Δ. είναι ανοιχτή και προσβάσιμη στο σύνολό της σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα, εκπαιδευτικούς και μαθητές, αλλά και στην ευρύτερη κοινότητα. Η δημιουργία και η λειτουργία της αποτελούν σημαντικό εργαλείο οργάνωσης και διαχείρισης της διαδικασίας αξιολόγησης των μαθητών και μαθητριών ως αναπόσπαστης… Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης