Στήριξη για το σχεδιασμό της σταδιοδρομίας από τον ΕΟΠΠΕΠ

Στον παρακάτω σύνδεσμο υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας λογαριασμού και συμπλήρωσης των τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού. Δωρεάν τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού  

Συνέχεια ανάγνωσης