Διευθυντής

Φρούτης Θεόδωρος ( Γυμναστής Phd)

Υποδιευθυντής

Καρδάκος Ιωάννης (Φιλόλογος)

 Θεολόγος

Παραπονιάρη Φωτεινή

 Φιλόλογοι

Καρδάκος Ιωάννης

Λιούσα Ελένη

Μάλαμα Ισιδώρα

Μήτσιου Ευστρατία

Παπούδα Κων/τία

Παλπάνα Φωτεινή

Παπίκα Θεοδώρα

Παραλίδου Μαρία

Χατζοπούλου Ειρήνη

Μαθηματικοί

Πολυχρονίου Ελένη

Σκεφαλές Δημήτριος

Τσιάρα Θεοχαρία

Λωλάκος Θεόδωρος

  Φυσικών Επιστημών

Πολυκαρπούλου Μαρία (Φυσικός)

Χατζηπαπανικολάου Γεώργιος (Χημικός)

Χατζόγλου Ηλίας (Φυσικός)

Αλεξοπούλου Άννα (Βιολόγος)

 Αγγλικών

Δίκογλου Δέσποινα

Παπαευστρατίου Ευαγγελία

Οικονομολόγος

Αγγελίδης Ευστράτιος

 Κοινωνιολόγος

Πουρπούρης Βασίλειος

 Φυσικής Αγωγής

Φρούτης Θεόδωρος

Πλίτσης Νικόλαος

Νομικός

Κουλεντάκης Νικόλαος

 Πληροφορικής

Χατζηχαριστός Ευάγγελος