Ιστορία  –  Ίδρυση και λειτουργία

Η πόλη των Σερρών από το δεύτερο μισό του 19ου και στις αρχές του 20ου αι. αποτέλεσε σημαντικό εκπαιδευτικό κέντρο καθώς σ’ αυτήν λειτουργούσαν ποικίλα εκπαιδευτικά ιδρύματα: Ελληνικό Σχολείο, Δημοτικά σχολεία Αρρένων και Θηλέων, Ανώτερο Παρθεναγωγείο, Νηπιαγωγεία, Διδασκαλείο (για την εκπαίδευση των μελλοντικών δασκάλων), ενώ σημαντικό ρόλο στην πνευματική ζωή του τόπου διαδραμάτισε ο Μακεδονικός Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Σερρών που ιδρύθηκε το 1870. Από το 1884 λειτούργησε εξατάξιο Γυμνάσιο το οποίο διηύθυναν σημαντικοί εκπαιδευτικοί όπως ο Ιωάννης Δέλλιος, ο Αθανάσιος Φυλακτός, ο Πέτρος Παπαγεωργίου, ο Λεωνίδας Παπαπαύλου, ο Δημήτριος Μισυρλής. Στις τρείς πρώτες τάξεις φοιτούσαν μόνο αγόρια, ενώ στις τρείς τελευταίες δεχόταν και κορίτσια, απόφοιτες του Παρθεναγωγείου που λειτουργούσε από το 1853, γεγονός αξιοσημείωτο, καθώς η συνεκπαίδευση των δύο φύλων ήταν εξαιρετικά περιορισμένη στις αρχές του 20ου αι..

Κατά το σχολικό έτος 1936-37 το εξατάξιο Γυμνάσιο χωρίζεται σε Γυμνάσιο Αρρένων και Γυμνάσιο Θηλέων Σερρών.

Από το σχολικό έτος 1965-66 εφαρμόστηκε μία από τις σημαντικές παρεμβάσεις που έγιναν στα πλαίσια της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης Παπανδρέου – Παπανούτσου του 1964, η διαίρεση της μέσης εκπαίδευσης σε δύο ανεξάρτητους κύκλους, δηλαδή τριτάξια Γυμνάσια και τριτάξια Λύκεια,  (Νομοθετικό Διάταγμα 4379/1964). Έτσι, από το εξατάξιο Γυμνάσιο Θηλέων δημιουργείται το Λύκειο Θηλέων Σερρών, που αποτελεί προκάτοχο του 3ου Γενικού Λυκείου.

Ο διαχωρισμός αυτός ωστόσο εφαρμόστηκε μόνο για δύο σχολικά έτη (1965-66 και 1966-67) καθώς η δικτατορία του 1967 με τον Αναγκαστικό Νόμο 129 /1967 κατάργησε τη μεταρρύθμιση του 1964 και επανέφερε την ενοποίηση των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Από τις 2-10-1967 το Λύκειο Θηλέων ενοποιείται πάλι και λειτουργεί ως Εξατάξιο Γυμνάσιο Θηλέων.

Το 1972 μετονομάζεται σε Α’ Γυμνάσιο Θηλέων, καθώς λόγω του αυξανόμενου αριθμού μαθητριών ιδρύεται και Β’ Γυμνάσιο Θηλέων που λειτουργεί στο ίδιο κτήριο.

Μετά την πτώση της δικτατορίας, από το σχολικό έτος 1976-77 τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρίζονται ξανά σε τριτάξια Γυμνάσια και τριτάξια Λύκεια (Ν. 309/76 Φ.Ε.Κ.100/30-4-76, Τεύχος Α΄) και το σχολείο λειτουργεί πλέον ως Α’ Λύκειο Θηλέων.

Από το σχολικό έτος 1979-80, με την απόφαση Δ/28516 του ΥΠΕΠΘ, εισάγεται η μικτή φοίτηση στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και ως μικτό μετονομάζεται πλέον σε 3ο Λύκειο (μετά τη μετονομασία του Α’ Λυκείου Αρρένων σε 1ο Λύκειο και του Β’ Λυκείου Θηλέων σε 2ο Λύκειο).

Από το σχολικό έτος 1997-98 (Ν. 2525/97 ΦΕΚ Α’ 188/23.9.1997) καθιερώνεται ο θεσμός του Ενιαίου Λυκείου και το σχολείο ονομάζεται 3ο Ενιαίο Λύκειο Σερρών.

Εννέα χρόνια αργότερα, από το σχολικό έτος 2006-07 τα Ενιαία Λύκεια μετονομάστηκαν ξανά σε Γενικά (Ν. 3475/2006 ΦΕΚ 146/Α/13-7-2006) και από τότε μέχρι σήμερα παραμένει η ονομασία του σχολείου μας ως  3ο Γενικό Λύκειο Σερρών.

Το κτήριο

Το 3ο Γενικό Λύκειο Σερρών ιστορικά συνδέεται με το κτήριο που σήμερα στεγάζει το 3ο Γυμνάσιο Σερρών στην οδό Ευθαλίας Αδάμ 1, στους πρόποδες της Ακρόπολης. Το κτήριο αυτό είχε κτιστεί το 1885 με δωρεές Σερραίων ευεργετών της εποχής και αρχικά στέγαζε το Θεραπευτήριο της πόλης. Κατά την πυρκαγιά της πόλης το 1913 υπέστη καταστροφές και μετά την επισκευή του χρησιμοποιήθηκε ως στρατιωτικό νοσοκομείο μέχρι το 1952. Έκτοτε, αφού ανακαινίσθηκε, παραχωρήθηκε για την στέγαση του Γυμνασίου Θηλέων το οποίο μετεξελίχθηκε σε 3ο Γυμνάσιο και Λύκειο Σερρών.

Το 1994 το 3ο Λύκειο μεταφέρθηκε στο νέο κτήριο στην οδό Αντισμηνάρχου Στέλιου Συμεωνίδη, όπου στεγάζεται σήμερα.

Λιούσα Ελένη, Φιλόλογος