Συνδιδασκαλία Αρχαίων Ελληνικών και Μαθηματικών

Στις 12 και 15 Δεκεμβρίου στα τμήματα Α4 και Α3 αντίστοιχα, υλοποιήθηκε ένα διαθεματικό σενάριο συνδιδασκαλίας Αρχαίων Ελληνικών και Μαθηματικών από τη φιλόλογο Ελένη Λιούσα και τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Μαθηματικών και Σύμβουλο Παιδαγωγικής Ευθύνης του σχολείου, κ. Καραβασίλη Γιώργο. Το σκεπτικό του σεναρίου εδράζεται στις μαθηματικές γνώσεις που περιέχονται σε αρχαία κείμενα, τις οποίες μπορούν να αντλήσουν και να εφαρμόσουν οι μαθητές αξιοποιώντας ως εργαλείο τις γνώσεις τους για την αρχαία ελληνική γλώσσα. Έτσι, δίνεται η δυνατότητα μιας νέας οπτικής για τα δύο γνωστικά αντικείμενα, αναδεικνύεται η αυτόνομη αξία τους, αλλά κυρίως αποδεικνύεται πόσο αποτελεσματική και ωφέλιμη για τους μαθητές μπορεί να αποβεί η σύνδεσή τους. Αυτό επιτυγχάνεται καθώς… Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης

Διδακτική παρέμβαση με στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα φύλου

Στα πλαίσια επιμορφωτικού σεμιναρίου με τίτλο “Ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών Α/βάθμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης σε θέματα Διακρίσεων και Ισότητας Φύλων”  που οργανώθηκε από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης η φιλόλογος κ. Λιούσα σχεδίασε και εφάρμοσε στο τμήμα Β1 ένα διδακτικό σενάριο στο μάθημα της Αντιγόνης. Το σενάριο με τιτλο “Έμφυλες αντιλήψεις: από την Αντιγόνη του Σοφοκλή στη σύγχρονη εποχή”  περιελάμβανε τον εντοπισμό των αντιλήψεων για τη θέση του άντρα και της γυναίκας που διατυπώνονται στην τραγωδία και τη διερεύνηση του βαθμού διατήρησής τους ή μη στη σύγχρονη εποχή. Στόχος υπήρξε η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των μαθητών και μαθητριών σε θέματα ισότητας των φύλων και έμφυλων διακρίσεων. Μπορείτε να το… Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης

Εργασίες των μαθητών του Α1 και Α2 στα Αρχαία Ελληνικά

Στους παρακάτω συνδέσμους βρίσκονται εργασίες που δημιούργησαν οι μαθητές των τμημάτων Α1 και Α2 στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών με διδάσκουσα την κ. Λιούσα Ελένη. Στον πρώτο σύνδεσμο υπάρχουν οι ομαδικές εργασίες για τους εμφυλίους πολέμους της σύγχρονης εποχής που τους ανατέθηκαν με αφορμή τη διδασκαλία του Πελοποννησιακού πολέμου. Εμφύλιοι πόλεμοι Στον δεύτερο σύνδεσμο βρίσκονται οι εργασίες δημιουργικής γραφής που υλοποιήθηκαν μετά τη διδασκαλία του αποσπάσματος από τα Ελληνικά του Ξενοφώντα για την ήττα και τη συνθηκολόγηση της Αθήνας. Ιστορίες Αθηναίων

Συνέχεια ανάγνωσης